machetedidactice.com

Machete didactice – Cercurile pedagogice și temele lor – astăzi despre magneți

În ultimul an, la cercurile pedagogice și nu numai la ele, mai marii din minister au introdus noțiuni mai noi. Aici mă refer la noțiuni despre magnetism, despre reflecție și refracție ori electricitate.

Personal, prima dată dată am văzut aceste abordări adresate picilor, pe la mijlocul anilor 90, atunci când pe piața românească au apărut micile enciclopedii Larousse. Țin minte că erau piperate la preț, dar calitatea informațiilor, modul în care erau structurate aceste dicționare cât și brand-ul sub care ieșiseră, m-au convins că merită achiziționate. Am reușit să le cumpăr pe toate, așa având o imagine completă a modului în care se pot aborda subiecte atât de complicate, având compania unui preșcolar.  Practic, nu există subiect pe care să nu-l dezvolți și pentru care să nu poți avea un dialog cu propriul copil.

Atunci am putut experimenta pe propria piele, minunea de senzații ce te încearcă în timpul desfășurării unor astfel de activități.

coperta_778_big

Cât timp a fost Luca în grădiniță, am găsit înțelegere și am făcut câteva ateliere cu aceste teme, fără a fi atunci impuse de minister. Dar, am dorit ca încântarea propriului copil să se poate citi și pe chipurile colegilor lui, atunci când vor fi părtași la aceste manifestări. Vă rog să mă credeți, că nici acum, după atâția ani, unii dintre copii nu au uitat, reamintindu-mi de câte ori îi reîntâlnesc.

Multe dintre cadrele didactice sunt reticente la aceste subiecte, în primul rând pentru că nu prea există istoric, și aici mă refer la proiecte care să circule pe internet, precum apa în natură 🙂 , iar în al doilea rând, pentru că timpul alocat conceperii și punerii în practică a unei asemenea teme este mare. Trebuie specificat și suma care se cheltuiește pentru confecționarea materialelor, iar aceasta nu este deloc neglijabilă.

Pe mine mă mâhnește atunci când văd cerințe de felul: „Vă rog să-mi dați materiale pentru subiectul X sau Y, sau proiecte cu tema W sau Z”. Consider că una este să te inspiri din ceva, rezultatul final împletind inventivitatea, creativitatea și abordarea personală cu a altora, și alta este să ștergi numele deja existent și să-ți pui numele tău, necontribuind cu nimic la acesl proiect. Nu am fost și nu voi fi niciodată de acord cu asemenea practici, eu însumi refuzând a da materialele în acest fel, fără a exista o colaborare și o confruntare de idei cu cea care dorește alcătuirea unui proiect. Ori este o colaborare ori doar un  troc: bani contra materialul faptic. Consider că un copil simte imediat dacă ești stăpân pe tine și dacă știi, cu adevărat, despre ce este vorba în tema respectivă.

Am avut, deasemenea, situații în care, educatoarele nu au dorit să renunțe, cu nici un chip, la cele spuse de metodistă, asta în condițiile în care exista ambiguitate în exprimarea acesteia din urmă. Ori, din exterior, eu privesc metodista ca pe-un colaborator și un sprijin în înțelegerea fenomenului (a lecției abordate) nu ca pe un om care să adâncească nesiguranța.

Nu mă poate acuza nimeni de parti-pris-uri cu nici una din părți, pentru că nu sunt nici educator și nici metodist, însă văd tot soiul de situații legate de această colaborare. Evident că nu pot vorbi de una generală!

Revenind la noile teme, am avut ocazia să fac materialul pentru o așa întâlnire, iar colaborarea cu educatorul-profesor care a ținut această lecție a fost super ok.

Am vorbit mult înainte, pentru a înțelege ce anume se dorește a se realiza, pentru că nu este ușor lucru să faci o așa activitate cu 25 de copii. Pe lângă proiectul de rigoare, au trebuit pregătite materialele necesare desfășurării tuturor etapelor, pentru toți copiii, pentru că nu s-a făcut un experiment colectiv, ci individual.

Proiectul s-a numit – Magneții – Știința este distractivă

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când cum și de ce se întâmplă?

TEMA PROIECTULUI: ,,Descoperim lumea științei!”

TEMA ACTIVITĂŢII : „Știința este distractivă!” – Magneții

TIPUL ACTIVITĂŢII : Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

Elementele componente ale activităţii integrate:

ALA I: „Din tainele magneților

Scopul activității: Stimularea curiozităţii și interesului copiilor prin implicarea acestora în activități de experimentare, cercetare, investigare a elementelor din mediul înconjurător, pentru înţelegerea modului în care funcţionează magneţii şi influenţa lor asupra altor materiale.

Durata activității a fost de 50 minute iar locul de desfășurarea a fost sala de grupă.

Evident a existat și un scenariu al activității, pentru că scenariul începe întotdeauna cu o întâlnire în grup, motivul fiind o poveste, o întâmplare sau un personaj şi chiar dacă acele conţinuturi aparţin unor domenii diferite, au totuşi un subiect comun care urmează să fie studiat în urma realizării obiectivelor propuse. Integrarea se va face prin împletirea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor corespunzătoare celor două arii curriculare implicate. Evident, conţinuturile propuse au un subiect comun, care urmează a fi investigat şi elucidat în urma parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor propuse.

La întâlnire a mai venit și profesorul Trăznit (sub forma unei mascote), care din cauza faptului că a rămas fără laborator, în urma unui incident, a cerut ajutor acestor copii.

Sau citit noțiuni despre magnet și magnetism, despre poli și despre materialele care sunt atrase de magnet și care nu. În acest sens, de ajutor a fost mica Enciclopedie Larousse, de care pomeneam mai sus.

„O mare surpriză a fost și descoperirea, în mapa profesorului, a unor materiale printre care: magneţi, vase, sticlă cu apă, baghete magnetice, agrafe, bolduri, ziare  etc cu ajutorul cărora acesta îşi va desfăşura experimentele pe care nu reuşise să le termine în laboratorul său. Educatoarea îi mulţumeşte în numele copiilor pentru surpriza pregătită şi le comunică acestora că astăzi, cu ajutorul informațiilor primite vor fi mici cercetători, se vor juca şi vor experimenta diverse proprietăţi ale magnetului, rugându-l pe ,,profesor” să rămână alături de ei și să observe dacă vor realiza corect experimentele propuse. Precizează copiilor că în activitatea ce urmează să o desfăşoare vrea să descopere care sunt obiectele care sunt atrase  şi care sunt acelea care nu sunt atrase în momentul în care intră în contact cu magnetul, dacă acționează și prin materiale, cum se poate micșora forța unui magnet și de ce uneori magneții se resping.

Pentru a desfăşura acest experiment, copiii au puse la dispoziţie baghete și diferite materiale, pe care le vom folosi pentru realizarea experimentului”.

Apoi au fost făcute niște experimente, asta după ce au fost citite regulile ce trebuiesc respectate de toți cei care le fac. Copiii au analizat și comparat materialele prezentate. Pentru a delimita și mai bine materialele magnetice de cele non-magnetice, am confecționat două buline, una de culoare roș-albastră iar alta galbenă. Pe cele două buline au fost așezate, de către copii, materialele sortate. Am ales aceste culori pentru a respecta polii magnetului. Deasemenea am mai confecționat și un magnet mare, de 70 centimetri, din polistiren. Pe acest magnet, copiii au putut atașa obiectele atrase de el.

Despre magneți

Concluzii : Magnetul va atrage doar unele obiecte.

De ce:  Magneţii atrag obiecte din fier, oţel, nichel, cobalt, crom sau pe cele care conţin aceste metale într-o oarecare măsură.

Au urmat apoi mai multe experimente. La primul, fiecare copil a primit câte un vas transparet cu apă și o bară magnetică și este rugaț să adauge în pahar trei agrafe de birou. Experimentul constă în a scoate agrafele din pahar fără să se ude pe mânuțe.

Concluzii: Magnetul va atrage agrafa şi astfel e posibil să scoatem agrafa din apă fără să ne udăm pe mâini.

De ce:  Forţa magnetică acţionează chiar şi prin apă sau sticlă.

Pentru următorul experiment copiii au primit pagini de ziar, folie de aluminiu, stofă, bară magnetică și o lingură. Ei au trebuit să înfăşoare magnetul în foaia de ziar şi să verifice dacă mai atrage lingura. Apoi să înfăşoare magnetul în foaia aluminiu şi să verifice dacă mai atrage lingura, după care înfăşoară magnetul în mai multe straturi de ziar până când forţa magnetului se micşorează şi apoi dispare.

Concluzii : Magnetul va atrage obiectul printr-un strat subţire de material, dar nu îl va mai atrage când stratul depăşeşte o anume grosime.

De ce:  Forţa magnetică are o anumită intensitate şi nu acţionează prin straturi mai groase.

După ce aceste experimente s-au terminat, copiii, alături de educatoare, pornesc într-o călătorie prin grupă  intonând cântecul „Când magneții se atrag” însoţit de mişcările specifice, călătorie în cadrul căreia vor descoperi cele trei centre deschise în cadrul activităţilor ALA1.  După prezentarea centrelor de activitate şi a sarcinilor de lucru, preşcolarii vor fi solicitaţi să-şi găsească locul în care se vor juca, în funcţie de ecusoanele de pe halatele pe care le poartă..

–   Astfel  la centrul „Artă” sunt pregătite foi plasticate unde copii vor decupa și aplica diverse forme și siluiete realizând ,,Orașul magic”. Pentru aceasta am confecționat niște fișe, reprezentând diferite imagini din natură, iar pe aceste fișe am plasticat doar anumite porțiuni. La unele am laminat numai drumul, la altele cerul sau pajiștea. Asta pentru ca să poată fi plimbată pe porțiunea respectivă, magnetul. Deasemenea, am laminat foi pe care se aflau labirinturi, iar aici copilul trebuia să-și coordoneze ochiul cu mânuța.

Experiment magneți – video

Despre magneți1

–  La centrul „Bibliotecă” sunt puse la dispoziţie litere mari și mici. La acest centru, preşcolarii vor selecta literele care compun anumite cuvinte din temă (magnet, poli, atracție, respingere).

–  La centrul „Nisip şi apă” vor descoperi două cutii cu nisip, diverse materiale și bănuți. Cu ajutorul barelor magnetice copiii vor trebui  să le atragă și să le scoată la suprafață, apoi să-i  numere.

Am mai pregătit copiilor fișe, multe dintre ele găsite pe internet, pe care le-am mai modificat.

im.feat.p8.1_lga[1]     magnet_worksheet

 

11095873_1092143987468482_717012068_n (1)     img138

Întrebări frecvente

Ce sunt magneții? Cum acționează?
Ce secrete stau în spatele forțelor magnetice?
Cum pot identifica polii magneților?
Este un pol mai puternic decat celălalt?
Care este cel mai puternic tip de magnet?
Ce materiale atrag magneții?
Ce materiale  pot utiliza pentru a bloca câmpurile magnetice?
Aveți magneți cu un singur  pol?
Mai mulți magneți puși unul peste altul sunt mai puternici?
Un magnet cu forța de atractie de 20 Kg va ridica un obiect de 20 Kg?
Cum arată un camp  magnetic?
Cum îndepartez  praful  metalic  de  pe  magneti?

Informații

Magneţii au doi poli. Pentru a determina care sunt aceştia, legăm un magnet în formă de bară la mijloc cu o sfoară şi îl ţinem suspendat până când se opreşte din balans. Comparăm apoi poziţia lui cu aceea a acului de la busolă. Partea care se aliniază ca nordul va fi colorată cu roşu, iar cea care se aliniază cu sudul se va colora cu albastru.

Ce e foarte important de ştiut e faptul că nu e bine să apropiem magneţii de aparatele electronice,de ceasuri,de busole etc. pentru că le pot deregla.

-magnetul atrage corpurile ce conţin fier, nichel sau aliaje ale acestora;
-magnetul atrage corpurile ce conţin fier şi prin unele materiale;
-fiecare magnet are doi poli numiţi polul nord şi polul sud;
-polii cu acelaşi nume se resping, polii cu nume diferit se atrag;
-magneţii au forme diferite: bară, potcoavă, disc, inel, ac;
-în spaţiul din jurul magnetului se manifestă câmpul magnetic care este mai intens la poli;
-Pământul este un imens magnet;
-busola indică polul nord al Pământului, fiind folosită pentru orientare;
-magnetita este o rocă ce reprezintă un magnet natural;
-există şi magneţi artificiali;
-magneţii se folosesc la: -separarea metalelor;
-trenurile „Maglev”;
-închizători la uşi;
-ornamente de prins bilete pe frigider;

Cam asta a fost, în mare. Abia aștept să aflu cum au decurs lucrurile, mai în amănunt. Știu doar că cei mici au fost foarte încântați. De mine, ce să mai vorbesc!

Lasă un răspuns

%d