machetedidactice.com

Nu e zi fără cărți. Multe cărți.

Noi avem obligaţia de a sprijini bibliotecile, a utiliza bibliotecile, de a încuraja pe alţii să
utilizeze bibliotecile. Dacă nu preţuiţi bibliotecile, atunci nu preţuiţi informaţia, nici cultura, nici
înţelepciunea. Ştergând urmele trecutului, prejudeciaţi viitorul.
Neil Gaiman

Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai fortificaţi,
iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede.
Mircea Eliade

E foarte curios că, de fapt, eu mi-am făcut cultura la bibliotecă. Eu nu prea aveam cărți în
casă, dar programul meu zilnic după orele de la facultate, o a doua casă a mea, locul unde m-am
hrănit cu literatura importantă care m-a făcut să ajung și scriitorul care sunt, omul care sunt și
caracterul care sunt, a fost Biblioteca pentru Relațiile cu Străinătatea, de pe Dacia. Când luam
un scriitor și citeam o carte de-a lui care îmi plăcea foarte mult și simțeam eu că și consonez în
totul cu concepția lui de viață, cu viziunea lui, cu stilul lui, atunci îmi notam la fișier toate cărțile,
toate titlurile care existau în bibliotecă, și le citeam, pe rând, pe toate.
Asta a fost atracția mea principală. Pe lângă bucuriile oricărui tânăr, atracția
sentimentală, atracția erotică. Dar a doua iubire la fel de mare, a doua atracție la fel de mare,
fără să exagerez, pentru mine a fost literatura, pentru că dacă mă gândesc bine, se poate face și
o comparație perfectă între atracția fizică, materială dacă vrei, atracția frumosului, a trăsăturilor
omului din fața ta care-ți plac, care te fac să visezi, care te fac să-ți dorești o atingere, și exact
aceeași bucurie și atracție pe care o poți simți față de un personaj dintr-o carte. Eu m-am
îndrăgostit de foarte multe personaje din cărți și de autori. Oricum, n-am înțeles niciodată foarte
bine pentru ce se face delimitarea asta strictă între autor, narator și personaj pentru că eu când
scriu, eu sunt întotdeauna toate în unul, eu sunt și autor și narator și personaj. Pentru că scriitorul
este cartea, el este în tot ceea ce este acolo. El se transpune în interiorul oricărui obiect și obiectul
acela începe să capete fizionomia omului care îți vorbește despre el și din cauza asta, voiam să
spun, lectura mie mi-a dat aproape o plăcere erotică și bucuria era la fel de intensă cu bucuria
întâlnirii cu un băiat care-mi plăcea.
Nora Iuga

Gardieni ai adevărului şi ai cunoaşterii, bibliotecarilor trebuie să le mulţumim pentru rolul
lor de apărători ai dreptului la intimitate, la instruire, la gândire independentă şi mai presus de
orice, la lectură.
Barack Obama

Respectul faţă de cărţi poate fi manifestat doar prin folosirea lor.
Umberto Eco

Lasă un răspuns

%d