Fă un desen pornind de la trei elemente date

1 post