machetedidactice.com

Metode și tehnici de învățare prin colaborare – Explozia stelară

Provenit din limba engleză (star= stea, burst= a exploda), termenul desemnează o metodă similară brainstorming-ului, cu care totuși nu se confundă. Ea presupune organizarea clasei de elevi într-un grup și stimulează crearea de întrebări la întrebări, așa cum brainstorming-ul dezvoltă construcția de idei pe idei.
Practic, se scrie ideea sau problema de dezbătut pe o foaie de hârtie, apoi se înșiră, în jurul conceptului respectiv, cât mai multe întrebări care au legătură cu el. Se recomandă, pentru început, întrebări uzuale, de tipul: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Din ce cauză?, care pot da naștere, ulterior, altor întrebări, unele chiar ciudate, dar binevenite (prin ele urmărindu-se, în fond, și interpretări neașteptate ale operei literare, sau constatarea unor analogii aparent surprinzătoare între opere literare, autorii lor sau personaje).

Etape:

Propunerea problemei
Organizarea clasei în mai multe grupuri, fiecare dintre acestea notând problema pe o foaie de hârtie
Elaborarea, în fiecare grup, a unei liste cu întrebări diverse, care au legătură cu problema de discutat
Comunicarea rezultatelor activității de grup
Evidențierea celor mai interesante întrebări și aprecierea muncii în echipă
Avantaje:

– este una dintre cele mai relaxante și mai plăcute metode didactice;
– stimulează creativitatea individuală și de grup;
– este ușor de aplicat oricărui tip de colectiv de elevi, indiferent de vârsta sau de caracteristicile individuale ale elevilor;
– dezvoltă spiritul de cooperare și de competiție;
– creează posibilitatea contagiunii ideilor;
– dezvoltă spontaneitatea și creativitatea de grup, dar și abilitățile de lucru în echipă;
– pune accentul pe stimularea fiecărui participant la discuție;
– nu necesită acordarea unei perioade prea mari de timp pentru explicații prealabile, întrucât este foarte ușor de înțeles de către toți elevii.

Limite:

– necesită timp îndelungat pentru aplicare;
– lipsa implicării din partea unor elevi.

Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.
Metoda starbursting este uşor de aplicat oricărei vârste şi unei palete largi de domenii.
Nu este costisitoare şi nici nu necesită explicaţii amănunţite. Participanţii se prind repede în joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de altă parte, o sursă de noi descoperiri.
Material preluat după Ioan Ovidu Pâinişoară, 2003, pagina 140

Lasă un răspuns