machetedidactice.com

Machete didactice – Programul internațional „Să învățăm despre pădure”

Prezentare și regulament LeAF
PROGRAMUL INTERNAŢIONAL „SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE”

(LeAF – Learning About Forests)

PREZENTAREA ŞI REGULAMENTUL PROGRAMULUI

CE REPREZINTǍ LeAF / „SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PǍDURE” ?

Program mondial de educație pentru mediul înconjurător, prin care sala de clasă este ȋnlocuită cu natura, iar lecțiile de desfășoară ȋn mediul natural.

Funcționează în 23 de țări din lume, cu peste 300 000 de copii/tineri din 3 428 de unități școlare, sub coordonarea a 13 000 de profesori.

Inițiatorul programului este Fundația Mondială de Educație pentru Mediu (FEE).
Operatorul mondial este reprezentantul FEE.

Operatorul național este reprezentat de CCDG, membru cu drepturi depline al FEE.
Coordonatorii zonali sprijină activitatea cadrelor didactice în derularea programului.
Programul este implementat în România începând cu anul 2002, astfel:
în anul 2002 au fost ȋnscrise 50 de proiecte;
în anul 2007 – 1092 de proiecte din peste 300 de unităţi şcolare;
în anul 2008 – 1100 de proiecte din circa 400 de unităţi şcolare;
în anul 2009 – 1050 de proiecte din 438 de unităţi şcolare;
ȋn anul 2010 – 769 de proiecte din 375 de unităţi şcolare;
ȋn anul 2011 – 850 de proiecte din 361 de unităţi şcolare.
ȋn anul 2012 – 800 de proiecte din 344 de unităţi şcolare.
ȋn anul 2013 – 957 de proiecte din 419 de unităţi şcolare;
ȋn anul 2014 – 976 de proiecte din 429 de unităţi şcolare.
în anul 2015 – 837 de proiecte din 401 de unități școlare, cu 19 485 copii/elevi participanți.
ȋn anul 2016 – 737 de proiecte din 436 de unităţi şcolare,

SCOPUL PROGRAMULUI

Mobilizarea dascălilor să desfășoare lecții în pădure (sau ȋn parc).
Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, în contextul dezvoltării durabile.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Programul încurajează dascălii şi elevii:
Să experimenteze starea de a fi în pădure.
Să coreleze lecţiile realizate în pădure cu cerinţele curriculum-ului şcolar.

Înţelegând pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect pentru pădure, ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul în viitor.

CE ADUCE NOU PROGRAMUL:

Folosirea altor spaţii decât cel al şcolii pentru învǎţare: pǎdurea, parcul, grǎdina şcolii.
Educarea civică a copiilor – cu implicaţii în comunitate.

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI ŞI PARTENERIATUL CU CCDG.
Cadrele didactice vor parcurge următorii paşi:
Completarea şi trimiterea formularului de înscriere (până la 1 Decembrie 2016).
Nu se trimite documentaţia proiectului la înscriere, ci în final, impreună cu Raportul.
Derularea acţiunilor cu elevii, prin parcurgerea celor 3 etape ale programului.
Trimiterea Raportului anual asupra activităţii către CCDG. Raportul trebuie să cuprindă prezentarea celor trei etape, fiecare însoţită de 2-3 fotografii care dovedesc implicarea elevilor. Se ataşează şi proiectul. Materialul se trimite prin poştă, numai în format CD (până la 31 iulie 2017).

ETAPELE PROGRAMULUI:

Etapa de lucru în clasă cuprinde:
Constituirea comitetului de mediu (grupul de elevi participanţi la proiect)
Stabilirea locului de desfăşurare (pădure, parc, curtea şcolii)

Identificarea titlului proiectului (fiecare clasă alege un titlu reprezentativ). Cerinţă: titlul trebuie să cuprindă mximum cinci cuvinte şi să aibă legătură cu tema Programului – pădurea.

Etapa de lucru în pădure presupune:
Deplasarea în pădure, parc sau alt spaţiu adecvat.
Realizarea activităţilor în natură:
Lecţie de geografie – Cunoaşterea pădurii
Lecţie de biologie – Ecosistemul pădurii
Lecţie de desen – Culorile pădurii
Lecţie de limba română – Descrierea pădurii
Lecţie de educaţie tehnologică – Utilizarea lemnului
altele.
Lecţiile interdisciplinare sunt cele mai indicate.
Etapa de evaluare. Activităţi posibile în şcoală:
Realizarea unui album fotografic cu imagini din pădure
Expunerea pe un panou a desenelor realizate în pădure
Realizarea unei compuneri cu temă dată, cu titlu la alegere
Selectarea şi premierea celor mai reprezentative lucrări

Şedinţe de cerc:
proiectare de film
prezentare de portofolii
citirea celor mai bune eseuri etc.
Sunt apreciate creativitatea, iniţiativa, implicarea.

ATESTAREA

Fiecare cadru didactic care trimite Raportul anual va primi un CERTIFICAT DE ATESTARE atribuit de FEE şi CCDG şi o DIPLOMA DE PARTICIPARE.

Cadrele didactice se pot ȋnscrie şi la Concursul Naţional PRIETENII PĂDURII, dacă ȋndeplinesc condiţiile impuse de sponsori (vezi regulamentele concursului pe www.ccdg.ro).

RECOMANDĂRI:

Respectaţi cerinţele programului!
Proiectul se va referi strict la etapele impuse de program, fără a se propune un număr mare de activităţi, care n-au legătură cu acesta. Nu este important numărul acțiunilor, ci eficiența acestora!

P.S. Pentru o doamnă extrem de activă am dat o mână de ajutor, dar mai ales, am învățat că dacă se dorește, se poate.

Lasă un răspuns

%d